rm_04032_02
Geräte WZVEK LFM 77
11/03/1977
b&w

rm_04032_08
Geräte WZVEK LFM 77
11/03/1977
b&w

rm_03671_09
WZVEK Tagung in Karl Marx Stadt
04/02/1976
b&w

rm_03671_12
WZVEK Tagung in Karl Marx Stadt
04/02/1976
b&w

rm_04028_01
Fahrzeugelektrik Karl Marx Stadt Geräte WZVEK LFM
09/03/1977
b&w

rm_04035_08
Geräte WZVEK LFM Paßbild Nelson Doreen
b&w