rm_04711_04
Rundgang Eugen Loderer IG Metall BRD mit Minister Steger
15/03/1979
b&w

rm_04711_06
Rundgang Eugen Loderer IG Metall BRD mit Minister Steger
15/03/1979
b&w

rm_04699_03
Rundgang Dr Gerlach Minister Steger
14/03/1979
b&w

rm_04699_06
Rundgang Dr Gerlach Minister Steger
14/03/1979
b&w

rm_04699_09
Rundgang Dr Gerlach Minister Steger
14/03/1979
b&w

rm_03568_02
Ministerrundgang LHM
29/08/1975
b&w

rm_03568_04
Ministerrundgang LHM
29/08/1975
b&w

rm_03568_08
Ministerrundgang LHM
29/08/1975
b&w

rm_04679_11
Ministerrundgang
09/03/1979
b&w

rm_03567_04
Ministerrundgang LHM
29/08/1975
b&w

rm_03567_10
Ministerrundgang LHM
29/08/1975
b&w

rm_03569_03
Ministerrundgang LHM Schulanfangsfeier
29/08/1975
b&w

rm_03569_09
Ministerrundgang LHM Schulanfangsfeier
29/08/1975
b&w

rm_04697_05
Rundgang Dr Gerlach Minister Steger
14/03/1979
b&w

rm_04697_07
Rundgang Dr Gerlach Minister Steger
14/03/1979
b&w

rm_04697_10
Rundgang Dr Gerlach Minister Steger
14/03/1979
b&w

rm_04710_01
Fernsehinterview Kaudelka Rundgang Loderer IG Metall BRD Minister Steger
15/03/1979
b&w

rm_04917_12
Messestandabnahme durch Minister Seger
b&w

rm_04928_02
Messerundgang eines ZK Mitglieds mit Minister Steger
b&w

rm_04928_03
Messerundgang eines ZK Mitglieds mit Minister Steger
b&w

rm_02738_06
Messerundgang Minister Steger
09/03/1973
b&w

rm_02738_11
Messerundgang Minister Steger
09/03/1973
b&w

rm_02739_03
Messerundgang Minister Steger
09/03/1973
b&w