rm_02437_03
ZLE Karl Marx Stadt
27/07/1971
b&w

rm_02437_07
ZLE Karl Marx Stadt
27/07/1971
b&w

rm_02438_04
ZLE Karl Marx Stadt
28/07/1971
b&w

rm_02438_11
ZLE Karl Marx Stadt
28/07/1971
b&w

rm_02439_02
ZLE Karl Marx Stadt
28/07/1971
b&w

rm_02439_04
ZLE Karl Marx Stadt
28/07/1971
b&w

rm_02439_05
ZLE Karl Marx Stadt
28/07/1971
b&w

rm_02439_08
ZLE Karl Marx Stadt
28/07/1971
b&w

rm_02439_09
ZLE Karl Marx Stadt
28/07/1971
b&w

rm_02439_10
ZLE Karl Marx Stadt
28/07/1971
b&w

rm_02439_11
ZLE Karl Marx Stadt
28/07/1971
b&w

rm_02439_12
ZLE Karl Marx Stadt
28/07/1971
b&w

rm_02571_01
Zella Mehlis Brigade Karl Marx Suhl mit Gisele Kaufmann
21/01/1972
b&w

rm_02571_02
Zella Mehlis Brigade Karl Marx Suhl mit Gisele Kaufmann
21/01/1972
b&w

rm_02571_03
Zella Mehlis Brigade Karl Marx Suhl mit Gisele Kaufmann
21/01/1972
b&w

rm_02571_04
Zella Mehlis Brigade Karl Marx Suhl mit Gisele Kaufmann
21/01/1972
b&w

rm_02571_05
Zella Mehlis Brigade Karl Marx Suhl mit Gisele Kaufmann
21/01/1972
b&w

rm_02571_06
Zella Mehlis Brigade Karl Marx Suhl mit Gisele Kaufmann
21/01/1972
b&w

rm_02571_07
Zella Mehlis Brigade Karl Marx Suhl mit Gisele Kaufmann
21/01/1972
b&w

rm_04026_12
Leuchtenbau Lengefeld Fahrzeugelektrik Karl Marx Stadt
08/03/1977
b&w

rm_04650_06
FER Karl Marx Stadt
22/01/1979
b&w

rm_04650_09
FER Karl Marx Stadt
22/01/1979
b&w

rm_04650_12
FER Karl Marx Stadt
22/01/1979
b&w

rm_00118C_01
Ruhla ZLE Karl Marx Stadt
23/07/1971
color

rm_00118C_02
Ruhla ZLE Karl Marx Stadt
23/07/1971
color

rm_00118C_03
Ruhla ZLE Karl Marx Stadt
23/07/1971
color

rm_00118C_04
Ruhla ZLE Karl Marx Stadt
23/07/1971
color

rm_00118C_05
Ruhla ZLE Karl Marx Stadt
23/07/1971
color

rm_00118C_06
Ruhla ZLE Karl Marx Stadt
23/07/1971
color

rm_00118C_07
Ruhla ZLE Karl Marx Stadt
23/07/1971
color

rm_00118C_08
Ruhla ZLE Karl Marx Stadt
23/07/1971
color

rm_00118C_09
Ruhla ZLE Karl Marx Stadt
23/07/1971
color

rm_00118C_10
Ruhla ZLE Karl Marx Stadt
23/07/1971
color

rm_00118C_11
Ruhla ZLE Karl Marx Stadt
23/07/1971
color

rm_00118C_12
Ruhla ZLE Karl Marx Stadt
23/07/1971
color

rm_00124C_02
ZLE Karl Marx Stadt
27/07/1971
color

rm_00124C_04
ZLE Karl Marx Stadt
27/07/1971
color

rm_00124C_12
ZLE Karl Marx Stadt
27/07/1971
color

rm_00125C_03
ZLE Karl Marx Stadt
28/08/1971
color

rm_00125C_05
ZLE Karl Marx Stadt
28/08/1971
color

rm_00125C_12
ZLE Karl Marx Stadt
28/08/1971
color

rm_00636C_10
Eisenach Karl Marx Stadt
05/05/1981
color

rm_03671_09
WZVEK Tagung in Karl Marx Stadt
04/02/1976
b&w

rm_03671_12
WZVEK Tagung in Karl Marx Stadt
04/02/1976
b&w

rm_04028_01
Fahrzeugelektrik Karl Marx Stadt Geräte WZVEK LFM
09/03/1977
b&w

rm_04624_01
Aufnahmen FER Karl Marx Stadt Repro für Ulrich Grundstück
b&w

rm_04624_02
Aufnahmen FER Karl Marx Stadt Repro für Ulrich Grundstück
b&w

rm_04624_03
Aufnahmen FER Karl Marx Stadt Repro für Ulrich Grundstück
b&w

rm_04659_08
FER Karl Marx Stadt
26/01/1979
b&w

rm_04659_09
FER Karl Marx Stadt
26/01/1979
b&w

rm_04659_12
FER Karl Marx Stadt
26/01/1979
b&w

rm_04660_06
FER Karl Marx Stadt
26/01/1979
b&w